globus

Perimetrické systémy

K dokonalému integrovanému systému ochrany objektů patří perimetrické systémy. Jedná se o zvláštní druh systému PZTS pro střežení obvodu rozsáhlých areálů a komplexů budov, jako jsou vojenské objekty, skladové areály, letiště a velké průmyslové objekty. Perimetrický systém umožňuje zachytit narušitele ještě před vlastním vniknutím do střeženého objektu a poskytuje bezpečnostním složkám větší časový interval, který nutně potřebují k provedení zásahu.

Další velmi důležitou podmínkou při užívání perimetrických systémů je existence oplocení, které umožňuje definovat narušení. Bez kvalitní mechanické zábrany na hranici pozemku by mohlo docházet k nechtěnému vstupu nepovolaných osob na zabezpečený pozemek a po signalizaci poplachu by byl zásah a postih z právního hlediska velmi problematický.

Prvky perimetrických systémů můžeme třídit podle různých kritérií do řady skupin, jako jsou např. detekovatelnost, viditelnost, kontakt, objem střežení a v neposlední řadě pak podle principu funkce na:

  • optické a mikrofonní kabely snímající vibrace (plotové systémy)
  • deformační systémy snímající změny parametrů elektrického signálu na vedení
  • tlakové kabely hydraulicky snímající rozdíl tlaku podzemních senzorů
  • systém s elektromagnetickým detekčním polem
  • geomagnetické systémy snímající změny v geomagnetickém poli země
  • infračervené aktivní a pasivní detektory
  • mikrovlnné detektory
  • videodetektory pohybu
  • kapacitní senzory

Návrh a instalace perimetrických systémů je velmi specifickým problémem jak z pohledu funkce použitých technických zařízení ve velmi nepříznivých klimatických podmínkách vnějšího prostředí, tak nutnosti kombinovat a integrovat mnohem více různých prvků, než je obvyklé u ochrany vnitřní. Problémem perimetrických systémů je velké množství vlivů, na které by neměla čidla reagovat. Jsou to např. vlnění travního porostu, pohyb listí a větví stromů a keřů, vibrace oplocení ve větru, proudění vzduchu,změny teplot, vítr, sníh a déšť, pohyby různých druhů zvěře a vlivy spojené s lidskou činností třeba i dopravní ruch v blízkosti hranice pozemku.Základním požadavkem na prvky perimetrického systému je nezávislost funkce na klimatických podmínkách.

Integrace perimetrických systémů se systémem průmyslové televize, osvětlení a rozhlasu je právě z těchto důvodů nevyhnutelná. Nezbytností pro účinné nasazení perimetru je i přítomnost trvalé lidské obsluhy, která vyhodnocuje ve spojení s integrovanými systémy signály o narušení perimetru. Případné propojení jednotlivých systémů vizualizací pak velmi výrazně zvyšuje účinnost celého integrovaného systému, výrazně zkracuje dobu správné reakce obsluhy a umožňuje dosažení vyšší efektivity ochrany objektů.

Návrh a instalace systémů perimetrické ochrany, pokud mají plnit svůj účel bez zbytečných poruch a planých signalizací, si vyžadují mimořádnou zkušenost a technickou znalost. Firma SKS má již letité zkušenosti s instalacemi perimetrických systémů a naši technici Vám můžou na základě zkušeností navrhnout kvalitní a spolehlivý systém.

Obchodní odd. +420 516 417 643, obchod[zavináč]sksblansko.cz | Servis 24 hod. tel. : +420 721 863 288, Servisní kontaktní formulář

SKS s.r.o. - Blansko

Profesionalita, promyšlenost, pružnost ... žádná kouzla.

SKS s.r.o. - Blansko

Servis

Nonstopslužba 24/7

tel.: +420 721 863 288

Vzdálená podpora
pro firemní zákazníky