globus

Zvláštní technika

Tato technika a činnosti spojené s jejím využíváním slouží pro ochranu informací a plynule navazuje na využívání ostatních bezpečnostních systémů, které jsou určeny na ochranu osob a majetku. Nastává tedy období budování bezpečnostních opatření v oblasti ochrany informací, jehož smyslem by měla být ochrana oprávněných zájmů jednotlivých podniků a podnikatelů.

Využití této techniky je možné po provedení několika, na sebe navazujících, kroků:

 1. Zajištění poplachového zabezpečovacího a tísňového systému - tyto systémy jsou nainstalovány již ve většině společností. Bez jejich přítomnosti je další snaha o ochranu informací zbytečná
 2. Provedení obranně-technické prohlídky za účelem:
  • nalezení již nainstalovaných prostředků
  • vypracování "frekvenční mapy" prostoru
  • instalace kontrolního přijímače pro registraci nových frekvencí a kontrolu radiového spektra
  • kontroly všech vedení ukončených a procházejících daným prostorem včetně kontroly zásuvek a rozvodných krabic
  • kontroly anomálií elektromagnetického pole a zdrojů elekromagnetického vyzařování
  • kontroly dálkově ovládaných prostředků - tyto prostředky nejsou zpravidla v době konání prohlídky aktivní a je třeba je odhalit pomocí detektoru nelineárních přechodů
 3. Instalace technických prostředků pro ochranu proti úniku informací a registraci využití zpravodajské techniky jako jsou registrační přijímače a šumové generátory
 4. Ochrana počítačů, počítačových dat a sítí pomocí firewallů, hardwarových a softwarových prostředků a režimových opatření

Obchodní odd. +420 516 417 643, obchod[zavináč]sksblansko.cz | Servis 24 hod. tel. : +420 721 863 288, Servisní kontaktní formulář

SKS s.r.o. - Blansko

Profesionalita, promyšlenost, pružnost ... žádná kouzla.

SKS s.r.o. - Blansko

Servis

Nonstopslužba 24/7

tel.: +420 721 863 288

Vzdálená podpora
pro firemní zákazníky