globus

Enterprise Buildings Integrator (Honeywell s.r.o.)

Jedná se o SCADA systém, jež je označován zkratkou EBI a slouží pro integraci jednotlivých systémů pro kompletní správu budovy a případně i jejího okolí. Má distribuovanou serverovou architekturou se stabilní konfigurací a je postaven na architektuře klient - server platformy Windows.

Pomocí EBI lze zajišťovat:

 • systémy přístupu
 • zabezpečovací a požární systémy
 • sledování a operátorské řízením větrání, vytápění a klimatizace
 • analogové a digitální kamerové systémy
 • sledování a operátorské řízením bezpečnosti osob
 • sledování spotřeby energie spolu s následnou analýzou
 • řízení osvětlení
 • systémy průmyslové regulace
 • systémy sledování docházky
 • systémy sledování pohybu osob a věcí
 • systémy správy údržby budov
 • spolupráce s internetovými a intranetovými stránkami a systémy

V případě rozšíření lze ze systému EBI zasílat informace o přítomnosti zaměstnanců na pracovišti a spolupracovat tak se systémem SAP.

EBI systém se skládá z pěti klíčových komponent, jež lze používat individuálně či v případě rozšíření integrovaného systému jednotlivé komponenty doinstalovat a rozšířit tak stávající systém dle požadavků na úroveň integrace jednotlivých systémů.

HONEYWELL BUILDING MANAGER

Jedná se o aplikaci pro regulaci vytápění, klimatizace či větrání. A zároveň do systému přidává měření spotřebované energie na tyto úkony.

HONEYWELL SECURITY MANAGER

Aplikace pro zabezpečení budov nabízí řízení vstupů, detekci vloupání, podporu dohledových systémů či pokročilé zabezpečovací aplikace a pomáhá tak chránit osobní majetek.

HONEYWELL LIFE SAFETY MANAGER

Cílem aplikace je ochrana lidského zdraví a života, detekuje oheň a kouř a podle jejich výskytu řídí a ovládá samočinné hasicí zařízení. Ovládat lze z operátorské stanice a není tak potřeba obsluhovat z pultu protipožární ochrany. Aplikace splňuje nejvyšší nároky na protipožární zabezpečení a ochranu lidí.

HONEYWELL DIGITAL VIDEO MANAGER

Aplikace pro CCTV dohledové systémy, kterou lze libovolně rozšiřovat, dle přání zákazníka. Využívá výhod síťové komunikační struktury, a tak poskytuje velkou flexibilitu v kamerové síti. Samotné videozáznamy jsou ukládány na speciálních serverech, odkud jsou jejich záznamy snadno přístupné. Systém podporuje i funkce nahrávání při detekci pohybu či detekci a počítání objektů.

HONEYWELL ENERGY MANAGER

Aplikace, zabývající se sběrem a vyhodnocováním dat z vnitřních i vnějších zdrojů, sloužící pro optimalizaci a úsporu energie.

Nespornou výhodou systému EBI je jeho rozšiřitelnost (otevřený systém), kdy lze i do již zaběhlého systému přidat jak další střežené či sledované objekty, tak i rozšířit systém o komponenty pro funkce se kterými v počátku nebylo počítáno. Pro specifické instalace lze integrovat i spojení s aplikacemi třetích stran. Obdobně je otevřená i architektura systému, kdy pro zdokonalení ochrany proti ztrátám dat, lze do systému přidat záložní server, který v případě výpadku hlavního serveru převezme celý chod systému a zabrání tak ztrátám důležitých dat.

Výhodou je využívání otevřených standardů pro možnost vytvoření integrovaného řešení s přehlednou komunikací mezi technologií EBI a systémy jiných výrobců. Pro rozšíření systému o osvětlení nebo interakce s požárními hlásiči a zabezpečovacími systémy již není nutné používat speciální převodníky. Tím je značně zjednodušena konfigurace, instalace a údržba. Systém standardně podporuje protokoly LonWorks, BACnet, MODBus, OPC a rozhraní pro připojení zařízení RS-232, RS-485, RS-422 nebo připojení po sítích standardu IEEE 802.3 (Ethernet).

Důležitou součástí integrovaných systémů je vizualizace, která slouží pro zobrazení stavů systému s možností ovládat jednotlivé prvky. Většinou tedy mluvíme o grafickém zobrazení, které je intuitivní a usnadňuje práci se všemi integrovanými subsystémy.

Vizualizace je zobrazována na operátorských stanicích, které lze připojit pomocí různých standardních síťových topologií založených na protokolu TCP/IP jako jsou sítě LAN a WAN, nebo prostřednictvím sériové linky či telefonického připojení. K jednomu systému EBI lze takto připojit až 40 operátorských stanic najednou.

Pro samotné zobrazování slouží rozhraní podobné webovému, spustit ho lze buď v operátorském klientu či pro limitovaný přístup lze využít i klasického internetového prohlížeče, který stejně jako samotný klientský program minimálně zatěžuje klientský počítač.

Obsluha může pomocí operátorských stanic provádět následující úkony:

 • Zobrazení alarmů a reakce na ně
 • Plánování provozu zařízení
 • Konfiguraci hardwarových a softwarových bodů systému EBI
 • Zobrazení, manipulaci a analýzu dat poskytnutých řadiči
 • Zobrazení uživatelských obrazovek, informací o držitelích karet nebo fotografií uložených na serveru
 • Zobrazení živých náhledů kamerového systému
 • Vytváření identifikačních karet s fotografiemi

Pro řízení systému přístupu, docházky či zabezpečení jsou využívány Inteligentní řadiče TemaServer s lokální databází, které komunikují pomocí technologie TCP/IP. K nim jsou posléze připojena modulární koncová zařízení, jejichž instalace je snadná díky platformě LonWorks a funkci Plug n’ Play.

Jedním z našich projektů postavený na tomto integrovaném systému, využívající silných stránek v oblasti zabezpečení budovy, přístupového systému a CCTV dohledu nad budovou, byl pro významného mezinárodního zákazníka podnikajícího v oblasti logistiky.

Obchodní odd. +420 516 417 643, obchod[zavináč]sksblansko.cz | Servis 24 hod. tel. : +420 721 863 288, Servisní kontaktní formulář

SKS s.r.o. - Blansko

Profesionalita, promyšlenost, pružnost ... žádná kouzla.

SKS s.r.o. - Blansko

Servis

Nonstopslužba 24/7

tel.: +420 721 863 288

Vzdálená podpora
pro firemní zákazníky