globus

TVRZ

Naše společnost použila zkušenosti získané při realizaci svých zakázek k vývoji a realizaci uceleného automatického bezpečnostního a řídicího systému. Tak vznikl systém vhodný pro střední a velké funkčně propojené aplikace, s použitím pro ochrany objektů s vysokým rizikem jako jsou věznice, veřejné budovy velké důležitosti, banky apod. Základem tohoto systému je ústředna TVRZ.

Základní charakteristika ústředny TVRZ:

  • zabezpečovací ústředna pro stupeň zabezpečení 4
  • certifikace NBÚ pro kategorii "PT"
  • maximálně 160 vstupů/výstupů
  • komunikace pomocí LAN Ethernet
  • ústředna je určena pro rozsáhlé systémy ochrany objektů

Výhodou systému je jeho nasazení v jednom místě pro všechny technologie s možností místní vizualizace, která je již součástí dodávky, včetně možnosti naprogramování neomezeného množství algoritmů a logických funkcí. Ústředna TVRZ v jednom kompletu řeší úroveň HW a lokální integrace.

Pro komplexní řešení řídicího systému lze využít stejné unifikované prostředí a tím distribuovat funkčnosti, případně redundantní uzly, v rámci jednotlivých ústředen, serverů a dispečerských pracovišť.

Dalšími výhodami jsou:

  • Vysoká rychlost reakce a zpracování dat
  • Jednotné programovací prostředí v celém systému
  • Bezproblémový servis a náhrada celých kompletů
  • Možnost nahrání zálohy SW přímo z datového serveru

Všechny výše jmenované výhody jsou základní předpoklady vytvoření kvalitního, spolehlivého a jednoduše obsluhovatelného systému.

Vložením datového serveru je celý systém rozdělen na část technologickou a operátorskou. Ukládání a archivace dat je možná jak na místní tak na vzdálený disk. Toto rozdělení systému nám umožnilo zvýšit spolehlivost, rychlost a dále pak zabezpečit přístup k datům a bezproblémové zálohování. V technologické části (v samostatné ústředně TVRZ) je prostor pro možné výpočty, sběr a výměnu dat na nejnižší úrovni včetně místní vizualizace. Veškerý výpočetní výkon je tak soustředěn v datových serverech, z čehož plynou minimální požadavky na hardware operátorského pracoviště.

Architektura operátorské části je řešena systémem server-klient. Toto uspořádání představuje universální a mobilní architekturu aplikovatelnou od malých instalací až po rozsáhlé objekty. Výhodou systému je jednotný SW od nejnižší části systému TVRZ až po vizualizace nebo výstup do informačního systému. Tato koncepce také umožňuje možnost vzdáleného přístupu při patřičné konektivitě pomocí tenkého klienta odkudkoliv ze světa, je však nutné dbát na bezpečnost a používat patřičné kryptovací techniky.

Pro zobrazení vizualizace tak lze použít i běžný internetový prohlížeč, a tak přistupovat ke všem ovládacím prvkům integrovaného systému. Tím obsluha získá jednoduchý a jednotný přístup ke všem podstatným informacím integrovaných systémů a zařízení.

Systém vizualizace využívá progresivní softwarové technologie k vytvoření aplikačního uživatelského prostředí. Základem jeho prostředí je databáze SQL, jež udržuje všechna data, tabulky a číselníky potřebné pro provoz nadstavbového programu s vazbou na připojené systémy. Ovládání může být buď manuální (prováděné ručně obsluhou) nebo automatické, kdy jsou využívány integrovány algoritmy, které zajišťují částečný či plně automatický provoz.

Vizualizace poskytuje i možnosti analýzy deníku událostí, kde lze používat různé filtry (rychlé nalezení kritického času, události, identifikace obsluhy) či tisknout data.

Ústředna TVRZ-450 byla homologována Vojenským Technickým Ústavem Elektroniky v Praze pro stupeň zabezpečení 4 - vysoké riziko pro třídu prostředí II - vnitřní všeobecné a certifikována Národním Bezpečnostním úřadem pro použití k ochraně utajovaných skutečností do a včetně stupně utajení "PT".

Obchodní odd. +420 516 417 643, obchod[zavináč]sksblansko.cz | Servis 24 hod. tel. : +420 721 863 288, Servisní kontaktní formulář

SKS s.r.o. - Blansko

Profesionalita, promyšlenost, pružnost ... žádná kouzla.

SKS s.r.o. - Blansko

Servis

Nonstopslužba 24/7

tel.: +420 721 863 288

Vzdálená podpora
pro firemní zákazníky