globus

Topení

Pro řízení a ovládání chodu kotelen a výměníkových stanic jsou používány řídící systémy na bázi podružných autonomních řídících jednotek, které spolu s nadřazeným počítačem tvoří kompletní systém.

Cílem nasazování řídících systémů je dosažení maximálních úspor, dosažení tepelné pohody (systém řídí dodávku teplé vody do jednotlivých topných větví podle orientace budovy vůči slunci), úspora pracovních sil, při zavedení pouze občasného dohledu nad provozem kotelny. Pracovník údržby je přivolán pouze při poruchách systému bezdrátovým pagerem.

Programová řídící automatika je vybavená denním, týdenním a ročním programem a dovoluje časově naprosto přesnou regulaci jednotlivých větví (nastavování "nočních" poklesů, v době kdy bude budova nebo místnosti na jednotlivých větvích systému mimo provoz, pouze temperování budovy atd.). Nasazením regulační techniky je možné dosáhnout až 30% úspor energie. Automatický systém lze napojit do energetického dispečinku (ovládání, monitorování provozu).

Nastane-li jakákoliv porucha, objeví se na obrazovce alarmové okno s popisem a přesným určením poruchy. Toto hlášení se automaticky ukládá na pevný disk počítače a alarmy se tisknou na tiskárnu.

Pro regulaci je možné uvažovat s:

 • kaskádovým ovládáním kotlů, další kotel bude automaticky najíždět, až předchozí nebude stačit vytápět systém
 • počítáním provozních hodin jednotlivých kotlů pro zajištění stejného opotřebení
 • regulací doplňování vody
 • regulací tlaku v expanzní nádobě,
 • regulací teploty vratné vody do kotle a řízení oběhových čerpadel
 • regulací teploty vody pro vzduchotechnická zařízení
 • ekvitermní regulací (rozdělením topných větví a tím rozdělení topného systému např. na jižní a severní stranu, čímž se podstatně zvýší tepelná pohoda v budově, a také dojde k úsporám energie, sluncem osvícená strana budovy potřebuje mnohem méně tepla v topení než strana budovy ve stínu)
 • regulací na konstantní teplotu (řízení teploty média pro technologická zařízení)
 • regulace pro klimajednotky, jednotky VZT a fancoily
 • regulací teploty vody v bojleru (mimo topnou sezónu se voda v bojleru vytopí na předem nastavenou teplotu a kotel se odstaví, tím se zamezí zbytečnému přetápění)
 • hlídaní havarijních a poruchových stavů

Obchodní odd. +420 516 417 643, obchod[zavináč]sksblansko.cz | Servis 24 hod. tel. : +420 721 863 288, Servisní kontaktní formulář

SKS s.r.o. - Blansko

Profesionalita, promyšlenost, pružnost ... žádná kouzla.

SKS s.r.o. - Blansko

Servis

Nonstopslužba 24/7

tel.: +420 721 863 288

Vzdálená podpora
pro firemní zákazníky