globus

Aplikace RFID

IDENTIFIKACE, INVENTARIZACE, REGISTRACE, EVIDENCE, OCHRANA MAJETKU…

RFID ( Radio Frequency IDentification ) – identifikace pomocí radiového signálu je aplikovaná technologie, která je stále běžnější. Např. kontrola vstupu pomocí čipových karet, turnikety na lyžařských vlecích či náhrada registračních známek domácích zvířat.

Jednoznačná identifikace a možnost skrytého umístění identifikačních prvků dává nový prostor pro netradiční kombinaci spojení evidenčních a bezpečnostních nároků s novou funkcí snadné identifikace dohledaných odcizených předmětů. Při vhodně zvolené aplikaci dochází k extrémnímu zvýšení ochrany proti neoprávněné manipulaci či odcizení.

Zcela zásadní je dopad technologie RFID pro řešení v dodavatelských a odběratelských řetězcích, kdy možnost identifikace na velkou vzdálenost (až 3 metry) společně s možností hromadného načtení identifikačních prvků (až stovky současně) a elektronickou vazbou na informační systémy všech zúčastněných subjektů zásadně eliminuje chybovost, zvyšuje produktivitu a přispívá ke snížení pracovního zatížení pracovníků v kritických místech logistických operací.

RFID představuje prostředek pro zvýšení schopnosti obstát v konkurenčním prostředí pro každý ekonomický subjekt a představuje příležitost pro hledání nových směrů a aplikačních nasazení v privátní i veřejné oblasti. Přináší novou kvalitu do evidence a správy majetku, evidence technologií s vazbou na legislativní předpisy nebo zprůhlednění toku dokumentů.

Okruhy ověřeného použití:

  • Knihovny – pro privátní i veřejné instituce, zavedení nových služeb pro čtenáře, zvýšení ochrany knižního fondu, možnost rozšíření provozní doby až na 24 hodin
  • Evidence majetku a technologiísnadná evidence a inventarizace hmotného majetku, přístrojů podléhajících pravidelným revizím, využití možnosti zápisu na identifikační prvek i pro řešení krizových situací
  • Evidence a ochrana historických předmětů – evidence a inventarizace historických předmětů, využití skrytého umístění identifikačních prvků, využití přídavných informací pro dohledání odcizených předmětů
  • Ochrana výstav a vernisáží – evidence a bezpečnostní ochrana dočasných sbírek a výstav střední a vyšší hodnoty. Mobilní, spolehlivé řešení formou pronájmu technologie
  • Evidence speciálního vybavení a pomůcek – branně bezpečnostní složky, záchranáři, sledování expiračních lhůt, využití přídavných informací z identifikačního prvku v krizových situacích
  • Evidence hospodářských zvířat – komplexní dodávky systému sledování pohybu, možnost individuální úpravy krmných dávek, sledování užitkovosti a dodávky mechanických prvků
  • Evidence a sledování automobilové parku – sledování pohybu vozového parku, aktuální informace o dostupnosti vozidel, levnější varianta k systémům využívajícím GPS

Obchodní odd. +420 516 417 643, obchod[zavináč]sksblansko.cz | Servis 24 hod. tel. : +420 721 863 288, Servisní kontaktní formulář

SKS s.r.o. - Blansko

Profesionalita, promyšlenost, pružnost ... žádná kouzla.

SKS s.r.o. - Blansko

Servis

Nonstopslužba 24/7

tel.: +420 721 863 288

Vzdálená podpora
pro firemní zákazníky