globus

Docházkové, přístupové a stravovací systémy

Obecně se kontrolou vstupu osob a kontrolou vjezdu vozidel rozumí odblokování nebo otevření mechanické či jiné zábrany vstupu nebo vjezdu prostřednictvím elektronického systému a identifikačního klíče (v praxi karta, přívěsek atp.). Systém dle vloženého programu automaticky rozhoduje, zda umožnit držiteli klíče vstup nebo vjezd.

Systémy ACS využívají různé druhy přístupových průkazů (identifikačních médií):

  • karty nebo přívěsky používající radiofrekvenční technologii pro dosažení bezdotykové kontroly vstupu
  • magnetický proužek
  • čárový kód
  • nebo jiné identifikační způsoby jako je vstup použitím karty a následným zadáním PIN
  • kontroly otisků prstů
  • další biometrické systémy

Možnosti software

PC nebo síťový server uchovává databázi systému, která obsahuje m.j. data určující v jaký čas a kterému držiteli karty je povolen vstup do určité oblasti. Počítač pak umožňuje přenos a zápis dat databáze do jednotlivých řídících jednotek.

Některé systémy ACS umožňuji i funkci zvanou Anti-Passback. Je to funkce zabraňující opětovnému vstupu přístupovým bodem do určitého prostoru bez předchozího opuštění tohoto prostoru. Přístupovým bodem se rozumí každý bod systému, ve kterém je kontrolován a řízen vstup (nebo vjezd), příp. směr průchodu (nebo směr jízdy). Přístupový bod tvoří obvykle dveře, ale mohou to být i závory parkoviště, turnikety apod.

Některé sofistikované systémy umožňují také funkci zvanou Roll call, která vytváří seznam o poloze karet v objektu v případě nouzových situací. Umožňuje rychlé vyhledání, záchranu a evakuaci osob z objektu při požáru nebo přírodních katastrofách.

Softwarové nadstavby ACS umožňují i ovládání vnějších zařízení jako jsou PIR detektory pohybu, požární detektory a jiná zabezpečovací zařízení. Ovládání ucelených systémů jako jsou výtahy, parkoviště a zařízení budov (světla, klimatizace, topení). Při sloučení s kontrolou vstupu může být činnost systémů odvozena od přístupových transakcí, systémových poplachů a časových rámců. Časový rámec je seznam časů v rámci jednotlivých dní v týdnu, v případě potřeby i dnů označených jako svátky. Umožňují realizovat např. i automatickou aktivaci a deaktivaci PZTS odvozenou od přítomnosti/nepřítomnosti osob v příslušné zóně, nebo např. zabezpečení otevření jen při současné identifikaci vstupu (a výstupu) vždy dvou z několika možných osob.

Nadstavbové softwary ACS umožňují monitorovat poplachy (a transakce) prostřednictvím poplachové grafiky, kdy jsou na obrazovce zobrazeny poplachy jako blikající objekty na stránkách plánu, řízení kamerových systémů, aplikovat návštěvní systém, vč. eskorty.

Obchodní odd. +420 516 417 643, obchod[zavináč]sksblansko.cz | Servis 24 hod. tel. : +420 721 863 288, Servisní kontaktní formulář

SKS s.r.o. - Blansko

Profesionalita, promyšlenost, pružnost ... žádná kouzla.

SKS s.r.o. - Blansko

Servis

Nonstopslužba 24/7

tel.: +420 721 863 288

Vzdálená podpora
pro firemní zákazníky