globus

Projektování a návrhy řešení

Kvalitní projektová dokumentace, odborná příprava stavby a autorský dozor projektanta nad jejím průběhem výrazně ovlivňuje kvalitu a cenu díla. V mnoha případech ušetří nemalé finanční částky jak při vlastní realizaci díla, tak i v budoucím užívání. Proto se jistě vyplatí investovat prostředky do zpracování kvalitní projektové dokumentace a kvalitního odborného technického dozoru.

Nabízíme ucelenou projekční podporu kompletního sortimentu nabízených instalací a služeb. Zpracování autorizované projektové dokumentace ve všech stupních a v rozsahu dle stavebního zákona až po realizační projekt, včetně výkazů výměr a kontrolních rozpočtů.

Zvládáme nejmodernější technologie v oboru a jsme schopni akceptovat i zvláštní přání zákazníka. Projekty jsou vypracované dle platných norem a předpisů, doložené dle potřeby příslušnou odbornou autorizací. Veškeré projektové práce jsou zpracovány elektronicky v běžných standardech (dwg, xls, doc, pdf). Výkresová dokumentace je vyhotovena barevně až do formátu A0.

Jsme schopni zpracovat utajenou projektovou dokumentaci v barevném provedení až do stupně utajení „Důvěrné“ a výkresového formátu A1 na vlastním certifikovaném systému. Naši projektanti jsou prověřeni NBÚ na stupeň utajení "Tajné" a jsou průběžně odborně školeni.

Garantujeme soustavně vysokou odbornost, technickou a nákladovou optimalizaci projektovaného díla dle Vašich požadavků, pružnost a tvořivou komunikaci při výběru vhodného řešení.

Nabízíme odborné poradenství, konzultace a činnost autorského dozoru v celém sortimentu nabízených instalací.

Obchodní odd. +420 516 417 643, obchod[zavináč]sksblansko.cz | Servis 24 hod. tel. : +420 721 863 288, Servisní kontaktní formulář

SKS s.r.o. - Blansko

Profesionalita, promyšlenost, pružnost ... žádná kouzla.

SKS s.r.o. - Blansko

Servis

Nonstopslužba 24/7

tel.: +420 721 863 288

Vzdálená podpora
pro firemní zákazníky