globus

Předpisy spojené s provozováním systémů EPS

Dovolujeme si upozornit naše zákazníky na předpisy spojené s provozováním systémů EPS a současně nabídnout pomoc při zajištění činností z nich vyplývajících.

Problematiku požární bezpečnosti obecně řeší zákon číslo 133 z roku 1985 (Zákon o požární ochraně), konkrétní otázky spojené a provozováním a údržbou systémů EPS jsou řešeny kromě technických norem (ČSN normy řady 34 27xx a 73 08xx, EN normy řady 54-xx) i prováděcí vyhláškou uvedeného zákona a to vyhláškou číslo 246 z roku 2001 (vyhláška o požární prevenci).

Vyhláška zařazuje elektrickou požární signalizaci (EPS) v §4 mezi vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení a stanovuje pro ni v §7 a v §8 požadavky na kontrolu a údržbu včetně určení termínů pro provedení:

  • §7 (4) kontrola provozuschopnosti nejméně jednou za rok, pokud není stanovena kratší lhůta
  • §8 (1) zkouška činnosti elektrické požární signalizace při provozu, a to
    1. jednou za měsíc u ústředen a doplňujících zařízení
    2. jednou za půl roku u samočinných hlásičů požáru a zařízení, které elektrická požární signalizace ovládá

Provádění pravidelných kontrol a zkoušek včetně záznamů o jejich uskutečnění je prověřováno při preventivních kontrolách pracovníků Hasičského záchranného sboru.

Dle Vašich požadavků jsme připraveni zajistit jak provádění ročních kontrol (v souladu s dosud platnou normou někdy nazývaných „revize“), tak i provádění zkoušek činnosti (pro provádění měsíčních zkoušek činnosti je možné zaškolit i Vaše pracovníky) i přesto, že jsme pro Vaši organizaci uvedené činnosti dosud nezajišťovali.

Bližší podrobnosti a podmínky spolupráce je možné dohodnout na našem servisním úseku - tel.spojovatelka: +420 516 417 643, případně email: servis[zavináč]sksblansko.cz

Obchodní odd. +420 516 417 643, obchod[zavináč]sksblansko.cz | Servis 24 hod. tel. : +420 721 863 288, Servisní kontaktní formulář

SKS s.r.o. - Blansko

Profesionalita, promyšlenost, pružnost ... žádná kouzla.

SKS s.r.o. - Blansko

Servis

Nonstopslužba 24/7

tel.: +420 721 863 288

Vzdálená podpora
pro firemní zákazníky