globus

Národní bezpečnostní úřad

Firma SKS s.r.o. je držitelem Osvědčení podnikatele, které vydal Národní bezpečnostní úřad podle §121 zákona č.412/2005 Sb. Toto osvědčení umožňuje firmě SKS s.r.o. přístup k utajované informaci nejvýše stupně utajení „TAJNÉ“.

Firma SKS s.r.o. je držitelem Ceritifikátu informačního systému vydaného Národním bezpečnostním úřadem podle §46 zákona č.412/2005 Sb. Tento certifikát potvrzuje ověření a schválení způsobilosti informačního systému k nakládání s utajovanou informací do a včetně stupně utajení "DŮVĚRNÉ".

Celkem dvacetsedm pracovníků firmy SKS s.r.o., má osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení DŮVĚRNÉ až PŘÍSNĚ TAJNÉ.

Certifikát NBU - tento certifikát potvrzuje ověření a schválení způsobilosti informačního systému pro použití k nakládání s utajovanou informací do a včetně stupně utajení DŮVĚRNÉ.

Osvědčení podnikatele – toto osvědčení umožňuje přístup k utajované informaci nejvýše stupně utajení TAJNÉ.

Obchodní odd. +420 516 417 643, obchod[zavináč]sksblansko.cz | Servis 24 hod. tel. : +420 721 863 288, Servisní kontaktní formulář

SKS s.r.o. - Blansko

Profesionalita, promyšlenost, pružnost ... žádná kouzla.

SKS s.r.o. - Blansko

Servis

Nonstopslužba 24/7

tel.: +420 721 863 288

Vzdálená podpora
pro firemní zákazníky